สายดับเบิ้ลเบส Fitnesst MBST-100
สายดับเบิ้ลเบส Motion SET CEL 43
สายดับเบิ้ลเบส Fitnesst MBST-100
Double Bass Strings set
1,550 ฿
สายดับเบิ้ลเบส Motion SET CEL 43
Double Bass String set
1,980 ฿
Double Bass String [สายดับเบิ้ลเบส]