อุปกรณ์ทำความสะอาด/น้ำยาไวโอลิน

- Polish (น้ำยาทำความสะอาดตัวไวโอลิน กีต้าร์ แมนโดลิน แบนโจ เบส) เป็นน้ำยาทำความสะอาดตัวเครื่องดนตรีชนิดเคลือบ ให้แวววาว ดูใหม่ สะอาด น่าใช้ และยังช่วยบำรุงรักษาผิวไม้ให้คงทน 

 

 

This deep-cleaning polish from Kyser protects wood finishes and even improves playing ease. It will not streak and contains no carnauba wax. Great when used in tandem with Kyser Dr. Stringfellow Lemon Oil for the ultimate care and maintenance of any cherished instrument