Overtone Violin
 
overtone violin ov100n
ไวโอลิน Overtone ผ่านการคัดสรรวัสดุที่ได้คุณภาพ จาก ครูสอนไวโอลินที่มีความชำนาญ และการ  set up  ที่ได้มาตรฐาน  เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
 
Overtone Violin OV100N
ราคา ไวโอลิน โอเวอร์โทน
ราคาตั้ง 2,500 ฿
ราคาพิเศษ 1,900 ฿
Overtone Violin OV200
ราคา ไวโอลิน โอเวอร์โทน
ราคาตั้ง 3,800 ฿
ราคาพิเศษ 2,800 ฿
Overtone Violin OV300
ราคา ไวโอลิน โอเวอร์โทน
ราคาตั้ง 4,800 ฿
ราคาพิเศษ 3,800 ฿
Overtone Violin OV400
ราคา ไวโอลิน โอเวอร์โทน
ราคาตั้ง 5,800 ฿
ราคาพิเศษ 4,800 ฿
Overtone Violin OV150
ราคา ไวโอลิน โอเวอร์โทน
ราคาตั้ง 2,800 ฿
ราคาพิเศษ 2,200 ฿