ยางสนไวโอลิน (Rosin)
ยางสนยี่ห้อ Super-Sensitive
รุ่น Clarity Spectrum Hypo-Allergenic Violin or Viola Rosin
ยางสนไวโอลิน สำหรับคนเป็นภูมิแพ้ ให้เสียงที่คมชัดเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนไวโอลินจนถึงระดับมืออาชีพ
Super-Sensitive Clarity Spectrum Hypo-Allergenic Violin or Viola Rosin is perfect for professional
and advanced players. Super-Sensitive Clarity Spectrum Rosin is made from a Synthetic
Hydrocarbon Resin Compound that substantially improves the properties of Rosin, and helps to
produce a Clearer String Response.
The Hydrophobic material resists absorption of moisture making it Unaffected by Humidity,
keeping its tack or effectiveness over time. The Super-Sensitive Clarity Spectrum Hypo-
Allergenic Violin or Viola Rosin is Non-Corrosive to Instrument Varnish.
The Super-Sensitive Clarity Spectrum Hypo-Allergenic Violin or Viola Rosin is also a perfect
solution for Violinists or Viola Players with Resin Allergies!
Clarity Bow Resin is based on a blend of Synthetic Polymers, derived from Petroleum-Based
Hydrocarbons. The materials in the Super-Sensitive Clarity Spectrum Hypo-Allergenic Violin or
Viola Rosin are highly controlled, benign and extremely pure polymers, that are commonly used
as components in adhesives for medical applications.
ราคา 750 Bath.

สนใจสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 099-254-2424 คุณวิค  099-249-5151 คุณตู่
 
ยางสนไวโอลิน/Super-Sensitive รุ่น Clarity Spectrum Hypo-Allergenic  Rosin