Shoulder Rest Violin / ที่รองบ่าไวโอลิน
Shoulder rest (ที่รองบ่า)
รายละเอียด : ที่รองบ่าเป็นสิ่งจำเป็นมากในการ เล่นไวโอลิน ไม่ว่าจะเริ่มต้นใหม่หรือระดับมืออาชีพ  เพราะที่รองบ่าจะช่วยทำให้คุณไม่เมื่อย ไม่เจ็บไหปลาร้า  และยังสามารถคอนโทนไวโอลินของคุณได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น เช่นการทำเทคนิคเสียงสั่น (vibrato) มือซ้ายจำเป็นที่จะต้องมีความยืดหยุ่นสูง  มีหลายไซด์หลายขนาด หลายราคาตามวัสดุที่ใช้งาน
เช่นยี่ห้อ KPE , Fom , Overtone
Shouder Rest (ที่รองบ่าไวโอลิน)
ยี่ห้อ FOM รุ่น ME-046 ขนาด 1/16,1/10,1/8,1/4
ราคา 350 ฿
Shouder Rest (ที่รองบ่าไวโอลิน)
ยี่ห้อ FOM รุ่น ME-440 ขนาด 1/2
ราคา 350 ฿

Shouder Rest (ที่รองบ่าไวโอลิน)
ยี่ห้อ FOM รุ่น ME-044 ขนาด 3/4,4/4
ราคา 350 ฿

Shouder Rest (ที่รองบ่าไวโอลิน)
ยี่ห้อ FOM รุ่น ME-033
ขนาด 3/4,4/4
ราคา 850 ฿ คลิกดูเพิ่มเติม
Shouder Rest (ที่รองบ่าไวโอลิน)
ยี่ห้อ KEP รุ่น 530 ขนาด 1/16,1/10,1/8,1/4
ราคา 500 ฿
Shouder Rest (ที่รองบ่าไวโอลิน)
ยี่ห้อ KEP รุ่น 520 ขนาด 1/2
ราคา 500 ฿
Shouder Rest (ที่รองบ่าไวโอลิน)
ยี่ห้อ KEP รุ่น 510 ขนาด 3/4,4/4
ราคา 500 ฿

Shouder Rest (ที่รองบ่าไวโอลิน)
ขนาด 1/16,1/10,1/8,1/4
ราคา 250 ฿