หย่องไวโอลิน
หย่องไวโอลิน
รุ่น MBVG
ราคา 150 บาท
หย่องไวโอลิน
ยี่ห้อ CONCHORDIA DELUXE
รุ่น B-DX
ราคา 190 บาท
หย่องไวโอลิน
ยี่ห้อ CONCHORDIA SUPER LUXE
รุ่น VB-SX
ราคา 350 บาท
หย่องไวโอลิน
ยี่ห้อ CONCHORDIA SUPERIOR
รุ่น VB-SX
ราคา 450 บาท
หย่องไวโอลิน
ยี่ห้อ AUBERT
รุ่น V4TB5
ราคา 240 บาท